Ο marketing consultant Θέμης Σαρανταένας μιλάει στο αφιέρωμα του περιοδικού InBusiness με θέμα: Mastering the Art of Communication. (Απρίλιος 2017)

InBusiness Art of Com1

Services Marketing

How does a consumer think? What makes him select a business? Approach your client with an effective marketing strategy, specialized for Businesses that offer services to their clients.

Read More >

Marketing Seminars

Marketing workshops that help a Small Business become competitive and increase its turnover. 

Read More >

Product Marketing

Consumers often need help to select the product they want to purchase. What leads to a successful sale? 

Read More>

podcast-marketing-simvoules